top of page

Interpretasyon at Pagsasalin

Ang Migrant Worker Community Program ay nagbibigay ng mga serbisyo ng suporta sa interpretasyon at pagsasalin sa mga migranteng manggagawa.

Ang Mga Serbisyo ay Libre

 

Matutulungan ka namin sa mga appointment sa ngipin, mga medikal na appointment, mga appointment sa paningin, physiotherapist appointment, at Service Canada, Service Ontario appointment, at mga walk-in na klinika.

Kung nakapag-book ka na ng appointment sa doktor o dental, mangyaring ipaalam sa amin dalawang araw nang maaga. Gayundin, kung ikaw ay nasa lugar kung saan hindi ka namin makakasama nang personal, maaari mo kaming tawagan, at tutulungan ka namin sa suporta sa pagsasalin at interpretasyon sa pamamagitan ng phone interpretasyon

LangsPostSign.png
FarmerWithStraw.png
Halimbawa

May isang migranteng manggagawa na kailangang magpatingin sa doktor ng ngipin dahil sa sakit ng ngipin o problema sa ngipin; hindi na kailangang maghintay ng taong iyon na pumunta sa bansa para magpatingin sa doktor ng ngipin.

 

Maaari kaming tumulong na mag-book ng appointment at sumama sa taong ito upang magbigay ng interpretasyon at suporta sa pagsasalin anumang oras.

Gayundin, kung mayroon kang appointment sa doktor sa ospital o nais ng gabay kung saan tatawag o pupunta, matutulungan ka namin.

Matutulungan ka rin ng aming serbisyo na isalin ang anumang dokumento na hindi nangangailangan ng pagsasalin ng sertipiko.

Tawagan Kami!

bottom of page