top of page

Ang Koponan

Itinayo gamit ang isang matibay na pundasyon MWCP | Ang Programa sa Komunidad ng Migrant Worker ay may determinadong pangkat na gumagawa tungo sa pagsasama-sama ng mga migranteng manggagawa at komunidad.

bottom of page