top of page

Ventanilla de Salud

Ang Ventanilla de Salud ay isang programa ng Gobyerno ng Mexico na binubuo ng Departamento ng kalusugan at ministo ng Foreign Affairs  sa loob ng mahigit 20 taon at nagpapatakbo sa labas ng Konsulado ng Mexico sa Leamington, Ontario. Sa alyansa ng Migrant Worker Community Program | MWCP, masayang inilunsad ang The Health Window o Ventanilla de Salud.

SandyPic02.png

Noong Setyembre 17, 2023, Ang Konsulado ng Mexico sa Leamington at MWCP | Ang Migrant Worker Community Program ay nilagdaan ang isang memorandum na nagpapakilala sa insentibo na ito na may pag-asa na mapahusay ang pag-access sa pangunahing serbisyong pangkalusugan para sa ating mga Migranteng Manggagawa.

mobileClinicPicture.png

Ang Bisyon

Ang pangunahing bisyon ng VDS ay mag-alok ng Health Hub kung saan ang mga  Migranteng Manggagawa. ay nakadarama ng oriented at edukado patungo sa pag-iwas sa paggamot ng sakit.

Sandy El-Khoury

MEXLOGO.png
MWCP - Small Logo Square 500x500.png
VDSLogo.png
OrientacionConsejeriaIcon.png

Oryentasyon + Pagpapayo

Family Planning, Teenage, Pagbubuntis, Prevention Workshop

DeteccionOportuna.png

Napapanahong Pagtuklas

Pagtuklas ng Kanser, Hypertension, Sakit sa Puso, Diabetes, Cholesterol, HIV at marami pang iba!

ApplicacionDeVacunasIcon.png

Mga Aplikasyon ng Bakuna

Impormasyon sa Mga Klinika at Workshop sa Pagbabakuna laban sa COVID-19, Hepatitis, Tetanus, atbp.

ElegibilidadDeCoberturaMedicaIcon.png

Kwalipikado at Medikal na Saklaw

Payo sa iba't ibang programa sa pagiging kwalipikado sa saklaw para sa mga gamot at pamamaraang medikal

Mental at Emosyonal na Kalusugan

SaludMentalYEmocionalIcon.png

Mga referral sa mga sesyon ng Psychological Counseling. Tulong sa mga kaso ng Panliligalig o Karahasan laban sa Babae/Lalaki

SaludOcupacionalIcon.png

Kaligtasan sa Trabaho

Edukasyon at mga kasangkapan upang mapataas ang Produktibo sa Pisikal at Trabaho

Ang aming mga serbisyo ay mag-aalok ng oryentasyon, pagpapayo, edukasyon at pag-iwas sa mental at pisikal na kalusugan. Nagbibigay din kami ng gabay sa pagiging karapat-dapat at mga katanungan sa saklaw ng kalusugan.

HeartVDS.png

Kami ay naroroon sa Konsulado ng Mexico tuwing Lunes at Miyerkules mula 10:00 am hanggang 1:00 pm.

MexicanConsulateLeamingtonOffice.jpg

Maaari mo rin kaming tawagan sa opisina sa (519) 325-1460 ext. 4230 para mag-book ng personal na appointment sa Konsulado ng Mexico sa Leamington, ON.

Available din kami mula Lunes hanggang Sabado sa on-call na batayan kung kailangan mo ng agarang interbensyon upang makipag-usap sa isang kinatawan ng Ventanilla de Salud sa pamamagitan ng pagtawag sa amin sa (226) 202-0258 mula 9:00 a.m. hanggang 8:00 p.m. para sa anumang isyu na may kaugnayan sa kalusugan na maaaring nararanasan mo o sa simpleng pagtatanong na maaaring mayroon ka.

bottom of page