top of page

Newsletter 

Setyembre - Oktubre 2023

MWCPLogo500x500png.png

Festival ng Guest Nation

01Pic.png
02Pic.png
03Pic.png
04Pic.png

Isa sa mga highlight ng aming mga aktibidad noong Setyembre at Oktubre ay ang "Festival of Guest Nation". Ang masigla at makulay na kaganapang ito ay nagsama-sama ng maraming migranteng manggagawa at kanilang mga pamilya, gayundin ang ilang katuwang na organisasyon, para sa isang araw ng pagdiriwang, pagpapalitan ng kultura, at pagkakaisa.

05Pic.png

Ang mga migrante mula sa iba't ibang sulok ng mundo, bawat isa ay may kani-kanilang mga kuwento at background, ay nagsama-sama upang ibahagi ang kanilang mga kultura, tradisyon, at karanasan.

Caribean Health Information

06Pic.png

Ang Caribbean Health Fair ay isang mahusay na tagumpay! Sa kaganapang ito, nagbigay kami ng mahalagang impormasyong magagamit sa komunidad ng Caribbean.

Ito ay isang natatanging pagkakataon upang kumonekta, matuto, at ma-access ang mahahalagang mapagkukunan.

Salamat sa lahat ng nakiisa sa aming hindi malilimutang araw na ito.

Gabi ng pelikula

07Pic.png
08Pic.png

Sa pagbabalik-tanaw sa aming lingguhang kaganapan sa pelikula, nagkaroon kami ng isang kamangha-manghang oras! Bawat linggo, nagdadala kami ng iba't ibang pelikula upang tangkilikin, mula sa mga klasiko hanggang sa pinakabagong mga hit.

Pagbibigay-kapangyarihan sa mga migranteng manggagawa sa pamamagitan ng edukasyong Ingles

Sa nakalipas na dalawang buwan, ipinagpatuloy namin ang aming misyon na magbigay ng mga klase sa Ingles sa aming mga migranteng manggagawa, sa personal at online.

 

Kami ay nananatiling nakatuon sa pagsisikap na ito at kami ay lubos na ipinagmamalaki ang pag-unlad na nagawa ng aming mga mag-aaral sa panahong ito, at kami ay nasasabik na ipagpatuloy ang aming misyon ng pagbibigay sa kanila ng mahahalagang kasanayan sa wika na nagbubukas ng mga pinto sa mas magagandang pagkakataon.

09Pic.png

Thanksgiving Welcome Center

10Pic.png

Our recent Thanksgiving celebration was a heartwarming gathering that brought our community together. 

The event featured a delicious Thanksgiving meal, allowed for cultural exchange, and provided an opportunity for migrant workers to come together, creating a warm and inclusive atmosphere.

It was a memorable day filled with unity and gratitude.

12Pic.png
11Pic.png

Welcome Center

13Pic.png
14Pic.png

Step into the lively memories of our recent Welcome Center event! it went beyond typical health talks, exploring vital subjects like preventing prostate cancer.

Our center transformed into a dynamic space where health insights seamlessly merged with music. It's a testament to our commitment to a community embracing overall well-being.

Thank you for joining us, College Boreal and TeamWork. Your participation is greatly appreciated, and we are grateful for your contribution to our commitment to the migrant population.

15Pic.png

Meet Our Newest Team Member

16Pic.png

Hello, everyone! I am Anita Vallejo, the new Program Coordinator at MWCP | Migrant Worker Community Program. I believe in the power of collaboration and teamwork to make a positive impact.

As coordinator, I'm here to foster inclusivity and welcome discussions, suggestions, and collaborations.

I appreciate the warm welcome and look forward to building connections and contributing to the MWCP.

Feel free to reach out via email at: Anita@MigrantWorkerCommunityProgram.com or by phone at (519) 999 - 6277

Anita Vallejo

Program Coordinator

MWCPLogo500x500png.png

Saying Goodbye to a Good Friend

Dear Alejandro Noriega

We want to say thank you for your great work, leadership and dedication to helping our community.

This is not a goodbye, but a "see you soon." We believe you will continue to do great things in the future, and we can't wait to hear about your future successes.

We appreciate the time you've spent with us and are sure your impact will last.

Best of luck in your future personal and professional journey, Alejandro!

We're excited to see what the future has in store for you.

17Pic.png
bottom of page