top of page

Newsletter 

Nobyembre - Disyembre 2023

MWCPLogo500x500png.png

Pagdiriwang ng Pasko

Reflecting on the success of our International Women's Day Celebration!

pic01.png

MWCP | Ang Migrant Worker Community Program ay nag-organisa ng isang kaganapan sa Pasko na nagsama-sama sa migranteng komunidad, na lumikha ng isang masigla at nakakaengganyang kapaligiran na puno ng musika, mga raffle, at pagkakaiba-iba ng kultura.

 

Binigyang-diin ng kaganapan ang kahalagahan ng pagkakaisa at koneksyon sa komunidad, na nag-iiwan ng mga alaala para sa lahat ng kalahok.

pic02.png

The MWCP's International Women's Day celebration featured delicious food, lively music, exciting raffles, and fantastic prizes, creating a joyful atmosphere of celebration and camaraderie among attendees.

PARADA NG PASKO

Welcome Spring Celebration!!

Welcome Spring Celebration, hosted by MWCP, was a joyous event commemorating the arrival of spring!

pic04.png

It served as a vibrant gathering to embrace the renewal and vitality that the season brings

pic05.png

The event provided a heartwarming opportunity for the community to come together and revel in the beauty and promise of this transformative season.

HEALTH FAIR

pic06.png

Our recent Health Fair was a resounding success, providing vital services to support community wellness

Attendees benefited from free mental health support, blood pressure checks, glucose testing, vaccinations, dental evaluations, and more.

pic08.png

The event also included complimentary food and exciting raffles, fostering a vibrant atmosphere of health and happiness. We're thrilled to have cultivated a culture of well-being

pic11.png

At our health fair, we are honored to host influential figures who advocate for the well-being of our migrant worker community.

smile wagon

pic12.png

In collaboration with MWCP and the Windsor Essex Community Health Centre, the High-priority Community (HPC) partnered with Smile Wagon to offer complimentary dental assessments and cleanings to migrant workers. Special thanks to Nature Fresh for repeatedly hosting Smile Wagon, and facilitating access to free dental services for migrant workers. Smile Wagon visited various farms and the MWCP office parking lot to ensure continued dental care provision. Following dental services, workers received complimentary dental kits and general oral health information.

Ang aming kurso sa pag-uusap ay nagbibigay ng isang malugod na lugar para sa mga migrante na sumama sa amin tuwing Linggo, na nakikisali sa mga impormal na pakikipag-chat sa Ingles.

 

Ang nakakarelaks na setting na ito ay nag-aalok ng pagkakataong magsanay ng Ingles, paghusayin ang bokabularyo, at pagyamanin ang pagpapabuti ng wika.

At Higit Pa!

pic13.png

This program is an initiative of the MWCP and the Mexican Consulate. This Saturday Campaign takes place at the Mexican Consulate and brings access to medical services, including dental health services, without the need for medical insurance, these services are completely free! Because the well-being of our migrant community matters to us!

pic12.png

Monthly assistance sessions with Vivian Whaley from Service Canada for migrant workers, offering support and guidance on various services. Open to all migrant workers, providing a welcoming environment for questions and assistance to ensure access to essential services. This campaign expedites pending procedures for migrants.

At Higit Pa!

pic14.png

Pelikula Biyernes para sa isang lingguhang cinematic escape!

bottom of page